O „RAPORCIE”

„Raport” to specjalistyczne czasopismo, w którym publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Pismo wydawane jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i jest adresowane głównie do środowisk polskich ale także do europejskich archeologów. Jego najważniejszym celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią ratowniczą oraz udostępnienie materiałów i wyników badań terenowych.

Pierwszy tom Raportu wyszedł w 2001 roku. Zamiarem Redakcji była publikacja sprawozdań z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w związku z inwestycjami drogowymi realizowanymi na terenie całego kraju. Nowe doświadczenia i dyskusje w różnych środowiskach archeologicznych skłoniły Redakcję do zmiany dotychczasowego statusu Raportu jako serii wydawniczej na pismo, które będzie się ukazywać raz w roku.

Początkowo wydawnictwo ukazywało się jako nienumerowana seria w postaci 7 tomów: tom 1 – Raport 96-99 (2001), tom 2 – Raport 2000 (2003), tom 3 – Raport 2001-2002 (2004), tom 4 – Raport 2003-2004, tom 1 (2006), tom 5 – Raport 2003-2004, tom 2 (2006), tom 6 – Raport 2005-2006 (2011), tom 7 – Raport 2007-2008, tom I (2012). Tom 8 był pierwszym wydanym już jako czasopismo jednak utrzymującym jeszcze starą konwencję prezentacji wyników archeologicznych badań ratowniczych z określonego roku lub okresu dwuletniego. Dlatego w jego podtytule nawiązano do dotychczasowych zwyczajów i – jako kontynuacja tomu z 2012 roku – określono go w następujący sposób (2007-2008. Tom II). Jednocześnie – w związku ze wspomnianą zmianą jego statusu – nadano mu kolejny numer: Raport 8.

 

Redaktorami Raportu byli:

2001-2004 (tomy 1-3) – Zbigniew Bukowski

2006 (tomy 4-5) – Zbigniew Bukowski, Marek Gierlach

Od 2011 roku redaktorem Raportu jest Sławomir Kadrow.

 

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

 

Redaktor

Prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

E-mail: slawekkadrow@gmail.com

 

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa

ISSN 2300-0511

Nakład: 200 egzemplarzy