Raport 5/2006

5/2006


...
Pełny tekstSpis treści

Trasa A18

Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate
Pełny tekstWstępne wyniki badań archeologicznych na autostradzie A18 Olszyna - Golnice (nitka północna)

Trasa A4 (odcinek małopolski)

Małgorzata Byrska, Jarosław Fraś, Andrzej Matoga, Irena Pieróg, Marcin M. Przybyła, Damian Stefański
Pełny tekstWstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowych stanowiskach 8, 11, 12, 14, 15 oraz 20 w Krakowie-Bieżanowie, woj. małopolskie

Agnieszka Czekaj-Zastawny, Albert Zastawny
Pełny tekstBadania ratownicze w Brzeziu, gm. Kłaj, woj. małopolskie, na stan. 17 w latach 2003-2004

Piotr Olejarczyk, Anna Tyniec-Kępińska
Pełny tekstSprawozdanie z badań na stanowiskach 20 i 36 w Brzeziu, gm. Kłaj

Bogusław Roczkalski, Piotr Włodarczak
Pełny tekstBadania wykopaliskowe przeprowadzone w 2004 roku na stanowiskach 33, 39 i 40 w Brzeziu oraz na stanowisku 4 w Łysokaniach, woj. małopolskie

Bartosz Józwiak, Jacek Rozen
Pełny tekstSprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Łysokaniach, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Lech Czerniak, Adam Golański, Bartosz Józwiak, Sławomir Kadrow, Jacek Rozen, Seweryn Rzepecki
Pełny tekstSprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 na stanowiskach 3, 12-15 i 34 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Jacek Górski, Beata Grabowska, Elwira Izdebska, Bartłomiej Konieczny, Jarosław Wilczyński, Michał Wojenka
Pełny tekstWyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w obrębie stanowisk 8-11, 24 i 26 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie w latach 2003-2004

Piotr Włodarczak
Pełny tekstWyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Lech Czerniak, Adam Golański, Sławomir Kadrow, Eryk Schellner
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w zespole stanowisk nr 2, 9, 12, 13, 20 i 21 w Szarowie, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Bohdan J. Chmielewski, Jerzy Okoński, Magdalena Suchorska-Rola
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Magdalena Łydka, Marcin Przybyła, Elżbieta Trela
Pełny tekstOsada kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego C na stanowisku 2 w Zakrzowie, gm. Niepołomice, badana w latach 2004-2005

Paweł Jarosz, Tomasz Rodak
Pełny tekstSprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 6 i 7 w Zakrzowie, gm. Niepołomice, woj. małopolskie

Boromir Borowczak, Eryk Schellner
Pełny tekstSprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku 18 w Kokotowie, gm. Wieliczka, woj. małopolskie

Magdalena Dzięgielewska, Karol Dzięgielewski, Marek Nowak, Roman Szczerba
Pełny tekstOsada grupy wyciążsko-złotnickiej oraz osada ze środkowego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Podłężu (stan. 17), pow. Wieliczka, w świetle badań w latach 2003-2004

Justyna Rodak
Pełny tekstOsada kultury przeworskiej na stanowisku 9 w Stanisławicach, gm. Bochnia, woj. małopolskie. Wstępne sprawozdanie wyników badań w latach 2003-2004

...
Pełny tekstIlustracje kolorowe