Raport 13/2018 ( ISSN 2300-0511 )

13/2018


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Marcin Dziewanowski
Pełny tekstNiesformalizowany projekt studiów mikroregionalnych Dolnego Nadodrza

Bartłomiej Rogalski
Pełny tekstWielokulturowa osada w Litwinkach, stan. III (AZP 32–60/4), gm. Nidzica, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie (badania 2014–2016)

Marta Chmiel-Chrzanowska
Pełny tekstCicho zmarli leżą – badania na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Bagiczu, gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie

Marek Florek
Pełny tekstKompleksy archeologiczne w Czermnie, pow. Tomaszów Lubelski i Gródku, pow. Hrubieszów. Stan aktualny i perspektywy ochrony

Andrzej Jankowski, Adam Paczuski, Jakub Wrzosek
Pełny tekstŻołnierze czy powstańcy? Groby wojenne w Kałuszynie, pow. miński, woj. mazowieckie w świetle badań archeologicznych

BADANIA RATOWNICZE ZAGRANICĄ

Andra Simniškytė
Pełny tekstAtypical burial rites or destruction of archaeological source? On the results of rescue excavations at Jakšiškis Barrow Cemetery (East Lithuania)

DYSKUSJE I POLEMIKI

Michał Bugaj
Pełny tekstMagazyny archeologiczne w Polsce – kwestia przechowywania zabytków archeologicznych, czyli rzecz o stajniach Augiasza i kilka przykładów dobrych praktyk

RECENZJE

Anna Zakościelna
Pełny tekst(Rec.) M. Rybicka (red.), Wielokulturowe cmentarzysko w Skołoszowie, stanowisko 7 pow. jarosławski w kontekście osadnictwa z neolitu i wczesnej epoki brązu we wschodniej części Podgórza Rzeszowskiego. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza „Zimowit” 2017, 186 stron, 123 ryciny, 17 tablic, 5 fotografii i 19 tabel

Halina Taras
Pełny tekst(Rec.) Paweł Jarosz, Jan Machnik (red.), Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej (= Via Archaeologica Ressoviensia 12). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 2017 (Oficyna Wydawnicza „Zimowit”), 226 stron, 117 rycin

PREVENTIVE ARCHEOLOGY IN EUROPE - CURRENT PROBLEMS

Lionel Orengo
Pełny tekstL’archéologie préventive en France. Forces et faiblesses

Dan Aparaschivei, Petre Colţeanu
Pełny tekstImproving the legislation on preventive archaeology in Romania – an urgent requirement for the protection of archaeological heritage

Cristina Gameiro
Pełny tekstUpper Palaeolithic and preventive archaeology in Portugal: challenges and opportunities

Patrick M.M.A. Bringmans
Pełny tekstThe implementation of the Malta Convention in The Netherlands: historical context and current practice

Rafał Zapłata, Krzysztof Stereńczak
Pełny tekstArchaeological heritage in forested areas – challenges, problems and solutions