Raport 12/2017 ( ISSN 2300-0511 )

12/2017


...
Pełny tekstSpis treści

Sławomir Kadrow
Pełny tekstOd Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

Krzysztof Gorczyca, Katarzyna Schellner
Pełny tekstNowoodkryte cmentarzyska kleczewskiej enklawy grobowców kujawskich w Kownatach na stanowisku 27 i w Górach na stanowisku 24, gm. Wilczyn, pow. koniński, woj. wielkopolskie

Paweł Jarosz
Pełny tekstOsadnictwo kultury mierzanowickiej na stanowisku 2 w Zagórzu, pow. wielicki, woj. małopolskie

Jacek Górski
Pełny tekstOsadnictwo kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, pow. wielicki

Agata Trzop-Szczypiorska
Pełny tekstSkarb z epoki brązu z Okonka, pow. złotowski, woj. wielkopolskie

Marcin Biborski, Mateusz Biborski
Pełny tekstWyniki badań składu chemicznego zabytków ze stopu miedzi, Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie

Łukasz Antosik, Joanna Słomska
Pełny tekstNowe odkrycia tekstylne na cmentarzysku kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Łabędach-Przyszówce w pow. gliwickim, na stanowisku 4

Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła Nowaczyk
Pełny tekstCmentarzysko wczesnośredniowieczne w Prząsławiu, gm. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, stanowisko 1 (AZP 90-59/1)

Krzysztof Garbacz
Pełny tekstUnikatowy zespół „pochówków” zwierzęcych z Grzybowa, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie

Andrzej Rozwałka
Pełny tekstTeren rynku miasta Lublina w okresie średniowiecza i w czasach wczesnonowożytnych. Archeologiczny szkic do portretu stratygraficznego

Maciej Trzeciecki, Jakub Affelski
Pełny tekstOsadnictwo wczesnośredniowieczne i z okresu nowożytnego na stanowisku nr 4 w Zambrzycach Starych, gm. Rutki, woj. podlaskie

Mirosław Mazurek, Przemysław Muzolf, Aleksandra Sznajdrowska-Pondel
Pełny tekstRelikty działań wojennych zarejestrowanych podczas badań archeologicznych na stanowisku militarnym 1–24 w Lesie Puławskim

BADANIA RATOWNICZE ZAGRANICĄ

Nikolay Krenke
Pełny tekstRescue archaeology in Russia at the turn of the 20th and 21st century

DYSKUSJE I POLEMIKI

Magdalena Nowak
Pełny tekstCo wolno wojewodzie, czyli rola konserwatora przy wielkich inwestycjach drogowych. Na marginesie artykułu S. Czopka i A. Pelisiaka: „Autostrady i co dalej?”

Sylwester Czopek
Pełny tekstKilka uwag na marginesie „archeologii autostradowej”

Mateusz Osiadacz
Pełny tekstWybrane techniki dokumentacji, rekonstrukcji i wizualizacji 3D na przykładzie zbioru neolitycznych zabytków z terenu Małopolski

RECENZJE

Elżbieta M. Kłosińska
Pełny tekst(Rec.) Sylwester Czopek, Dariusz Niemasik, Wojciech Pasterkiewicz, Andrzej Pelisiak, Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa

Elżbieta M. Kłosińska
Pełny tekst(Rec.) Sylwester Czopek, Jarosław Bronowicki, Joanna Podgórska-Czopek, Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim (= Via Archaeologica Ressoviensia 8)

Anna Zakościelna
Pełny tekst(Rec.) M. Szmyt (red.), Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie / Settlemet of neolithic communities at site Janowice 2, Kujawy-Pomerania Province (= Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej 6 / Studies and materials for ivestigation of the late Neolithic on the Kujawy Plateau 6)

ANEKS

Jacek Górski
Pełny tekstOsadnictwo kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice, pow. wielicki

Krzysztof Garbacz
Pełny tekstUnikatowy zespół „pochówków” zwierzęcych z Grzybowa, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie